Flagmore

Välise nöörsüsteemiga masti monteerimise ja kasutamise juhend

 1. Pange nöörihoidja mastis oleva kahe needitud avaga kohakuti
  ja kinnitage see kahe poldiga masti külge.

 2. Pange nöör läbi hülsi mõlema nööri väljundsoone ja
  tõmmake nöör sirgeks, kuni masti alumise otsani. Lõigake
  nööri lühemaks nii, et mõlemad nööriotsad jääksid
  nöörihoidjast 30 cm allapoole. Kõrvetage nööriotsad, et
  vältida nööri hargnemist.

   

 3. Siduge ühte nööri otsa üks plastikkarabiin.


 4. Suruge hülss masti tipu otsa nii, et see fikseeruks.


 5. Tooge teine nööriots nöörihoidjani ja pange see läbi hoidjas oleva nööriava nii, et mõlemad nööriotsad jääksid nöörihoidjast samale poole.
  Kinnitage ka sellele nööriotsale plastikkarabiin.


 6. Ühendage karabiinid omavahel.

 7. Tõmmake mõlemad nöörid koos sirgeks ja kerige need koos ümber nöörihoidja.
 8. Keerake tipukuul hülsi külge.

 9. Lükake lipumast püsti ja seadke reguleerimismutritega loodi; keerake mutrid kinni.

 10. Vabastage kahekordne nöör nöörihoidja küljest ja tooge plastikkarabiinid alla, tõmmates karabiinide poolsest nöörist.

 11. Ühendage plastikkarabiinid teineteise küljest lahti.

 12. Kinnitage ülemine karabiin lipu ülemise aasa külge ja alumine karabiin lipu alumise aasa külge.

 13. Heisake lipp, tirides nöörist seni, kuni lipp jõuab masti tipuni.

 14. Nööre koos ja mõõdukalt pinges hoides kinintage need nöörihoidja külge.

 15. Kontrollige ja vajadusel pingutage ankru mutreid 2 – 3 nädalat peale masti paigaldamist
Shopping Cart