Flagmore

Välise nöörsüsteemiga masti monteerimise ja kasutamise juhend

Monteerimine
 1. Lipumastile on eelnevalt paigaldatud linuse maja ja
  lipunöör.

 2. Pange lipumasti tipust väljaulatuv nöör (mille ots on
  transpordi ajaks kinnitatud masti alumise otsa juurde)
  hülsi seest läbi nii, et nööriots väljuks hülsi ühest nööri
  väljundsoonest.

 3. Pange nööri ots läbi väikese plastikkuuli, selle
  väiksema ava poolt ja seejärel kinnitage metallist
  karabiin nööri külge. Tehtud sõlm jääb plastikkuuli
  pessa.

 4. Viige hülss masti tipuni ja suruge hülss masti otsa nii,
  et see fikseeruks.

 5. Pange lipu vasturaskus (kas kett- või ringraskus) ümber
  masti ja kinnitage see lipunööri metallkarabiini külge.

 6. Keerake tipukuul hülsi külge.

 7. Lükake lipumast püsti ja seadke reguleerimismutritega
  loodi; keerake mutrid kinni. Ärge tõstke lipumasti üles
  ilma vasturaskuseta.

 8. Kontrollige ja vajadusel pingutage ankrumutreid 2 – 3
  nädalat peale masti paigaldamist ja iga kord, kui lippu
  vahetate.
Lipu heiskamine
 1. Keerake linuse maja võtmega lahti ja eemaldage linuse maja
  kaas.

 2. Peale masti püsti lükkamist on lipunööri ots ja vasturaskus
  masti alumises otsas. Vabastage vasturaskus lipunööri
  karabiini küljest ja kinnitage lipu kõige alumine aas
  vasturaskuse ja kõige ülemine aas lipunööri karabiini külge.

 3. Kui Teil on suur lipp, mis tuleb kinnitada plastvitsadega, siis
  pange vitsad ümber masti ja läbi lipu ülejäänud aasade;
  sulgege plastvitsad ühendades nende otsad.

 4. Vabastage lipunöör kinnitussoonest ja tõmmake lipp üles,
  tõmmates lipunööri, umbes 45 ̊ all, suunaga ülevalt alla (nöör
  väljub ülemisest ja siseneb alumisest avast linuse majas) –
  see võib nõuda suuremat jõudu.

 5. Kui lipp on masti tippu jõudnud ja lipunöör on pingul, siis
  tõmmake nöör selle kinnitussoonde nii, et see fikseeruks.
  Lükake üleliigne nöör linuse maja alumisest avast sisse ja
  sulgege linuse maja selle kaanega. Keerake kaas lukku ja
  eemaldage võti.
Lipu langetamine
 1. Keerake linuse maja võtmega lahti ja eemaldage linuse maja
  kaas.

 2. Vabastage nöör selle kinnitussoonest, hoides nööri umbes
  45 ̊ nurga all, andke nööri järele nii, et see liiguks masti sees,
  suunaga alt ülesse (väljub alumisest ja siseneb ülemisest
  nööriavast).

 3. Kui lipp on liikunud sobivale kõrgusele, tõmmake nöör
  kinnitussoonde nii, et see fikseeruks.

 4. Kui Te kasutasite plastvitsasid, siis eemaldage need.

 5. Vabastage lipp nööri ja vasturaskuse küljest.

 6. Kui te soovite paigaldada uue lipu, siis toimige vastavalt
  instruktsioonidele sektsioonis „lipu heiskamine“. Kui Te ei
  soovi hetkel lippu heisata, siis ühendage nööri ja
  vasturaskuse karabiinid.

 7. Vabastage lipunöör kinnitussoonest ja tõmmake vasturaskus
  üles, selleks tõmmateslipunööri suunaga ülevalt alla.

 8. Kui vasturaskus on masti tippu jõudnud ja lipunöör on pingul,
  siis tõmmake nöör selle kinnitussoonde nii, et see fikseeruks.
  Lükake üleliigne nöör linuse maja alumisest avast sisse ja
  sulgege linuse maja selle kaanega. Keerake kaas lukku ja
  eemaldage võti.
Shopping Cart